وب سایت شخصی سعید آبسالان

ایلام دهلران
وب سایت شخصی سعید آبسالان
آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری
آنگاه که حتی گوش خود را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ،
می خواهم بدانم،دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای
خوشبختی خودت دعا کنی؟

...............................................
از روزگار پرسیدم
با آنهایی که با زندگی و احساساتم بازی کردند چه کنم؟
گفت :
آنها را به من واگذار کن که چرخ روزگار، بالا و پایین بسیار دارد
...............................................
استاد گفت: با دوست جمله بساز !
خندیدم.....
چون نمیدانست.....
با دوست دنیـــا میسازن نه جمله...!
..............................................
چه بی رحمانه تمام آرزوهای کودکــی مان را
به دار قصــاص آویختیم
به حکم بزرگ شدنمان !
.............................................
برخی از انسان ها دردهای خود را دوست دارند و از ترکیب دردهای خود قصه هائی ساخته اند که به نظر آن ها ، قصه زندگی آن ها است . در صورتی که آنها اصلا زندگی نداشته اند که قصه ای برای آن بنویسند . زندگی قصه ندارد
انسان های خوشبخت واقعی ، قصه ای ندارند. قصه مال من ذهنی است . زندگی رها کردن و بخشیدن و دادن و گذشتن است
.............................................
اتفاق هر چه که باشد، در این جهان بیفتد، ما چاره‌ای جز تسلیم نداریم دنبال سبب و علت نباید باشیم
هر چیزی که با آن هم هویت شده‌ایم و از آن زندگی‌ می‌خواهیم بت ما میشود و ما بت پرست می‌شویم
هر موقع که درد می‌کشیم باید به آن نگاه کنیم و ببینیم با چی‌ هم هویت شده‌ایم، آن را پیدا کرده و بیرون بیندازیم
ما با ترمز مقاومت و ستیزه به جای نمی رسیم
نزدیکترین راه برای رسیدن به خدا یا زندگی‌، عشق و پراکندن آن در دنیاست
وقتی‌ کسی‌ را می‌بخشیم آزاد می‌شویم و به فضای خدا میرویم
یکی‌ از بدبخترین آدمها آنهایی هستند که لذتهای دنیوی را معنی‌ شادی برای خودشان می‌دانند

.............................................
ایمیل سایت
saedabsalan@rayana.ir
سعید آبسالان
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
پیوندهای روزانه
پیوندها
تبادل لینک
Iranbloglist.com

خواندن ذهن شمايک عدد بين 1 تا 63 انتخاب کنيد، من قادرم با 6 بار حدس زدن ذهن شمارو بخونم!!!


blogکد بازی تمرکز حواس


وبلاگ-کد لوگو و بنر


وبلاگ-کد لوگو و بنر
طبقه بندی موضوعی


Google

در این سایت
در كل اينترنت
ليست وبلاگهای به روز شده

۵ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﻈﺮﻋﻠﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ، محصلی در ﻣﺪﺭﺳﻪ ﯼ ﻣﺮﻭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﺩﻡ ﻓﻘﯿﺮﯼﺑﻮﺩ .ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻧﻈﺮﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺶ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ . ﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺯﻩ ﯼ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ " ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ :
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﺪﺍ !
ﺳﻼﻡ ﻋﻠﯿﮑﻢ ،ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻨﺪﻩ ﯼ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﯾﺪ :"ﻭﻣﺎﻣﻦ ﺩﺍﺑﻪ ﻓﯽ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻻ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺯﻗﻬﺎ "
« ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮﺩﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻻ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﻭ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ .»
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﻫﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ .
ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﯾﺪ :" ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﯾﺨﻠﻒ ﺍﻟﻤﯿﻌﺎﺩ "
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺧﺪﺍ ﺧﻠﻒ ﻭﻋﺪﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﺟﯿﺰﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ :
۱ - ﻫﻤﺴﺮﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﻭﻣﺘﺪﯾﻦ
۲ - ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻭﺳﯿﻊ
۳ - ﯾﮏ ﺧﺎﺩﻡ
۴ - ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﻭ ﺳﻮﺭﭼﯽ
۵ - ﯾﮏ ﺑﺎﻍ
۶ - ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺠﺎﺭﺕ
۷ - ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﯿﺪ .
ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﺮﻭﯼ - ﺣﺠﺮﻩ ﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯼ ۱۶ - ﻧﻈﺮﻋﻠﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ ..
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﮐﺠﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺧﺪﺍﺳﺖ . ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺑﮕﺬﺍﺭﻣﺶ ﺗﻮﯼ ﻣﺴﺠﺪ . ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ( ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎﻩ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ) ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﮕﻪ : ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺪﺍ ﭘﯿﺪﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ ! ﺍﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽ ﺫﺍﺭﻩ . ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺑﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﯼ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﺭ ﺑﺮﻩ . ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻭ ﺍﺯﺟﻠﻮﯼ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺫﻥ ﺧﺪﺍ ﯾﮏ ﺑﺎﺩﺗﻨﺪﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻭﺯﯾﺪﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﻧﻈﺮﻋﻠﯽ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﯼ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ .ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺥ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ . ﺍﻭ ﯾﮏ ﭘﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﯼ ﻣﺮﻭﯼ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ، ﻭ ﻧﻈﺮﻋﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺥ ﻓﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻈﺮﻋﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺥ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ،ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﻭﺯﺭﺍﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ،ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻣﺶ ﺩﻫﯿﻢ . ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﻫﻤﻪ ﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﻈﺮﻋﻠﯽ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺷﻮﺩ .
ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻵﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺯﻩ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

سعید آبسالان

شیرزادی معاون رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: تشکیل پلیس قضایی با نیروهای آموزش دیده، متخصص و در دسترس لازمه تحقق اهداف دستگاه قضا در راستای ارائه خدمات و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. معاون رئیس کل دادگستری استان ایلام با اشاره به ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تکلیف قوه قضاییه به ایجاد پلیس قضایی اظهار کرد: یکی از وظایف قوه قضاییه در قانون مذکور به عنوان یک سند مادر و بالادستی تشکیل پلیس قضایی است که در صورت تحقق این موضوع، هم به تامین اهداف دستگاه قضایی و هم به تامین حقوق مردم کمک خواهد شد. شیرزادی افزود: قوه قضاییه برای تسریع در اجرای دستورات قضایی و کیفی شدن اقدامات مخاطبین خود به نیروی ضابط آموزش دیده، متخصص و در دسترس نیاز دارد و این خواسته با تشکیل پلیس قضایی که آشنای به امور و معلومات قضایی بوده و مدیریت آن برعهده دادگستری است میسر خواهد شد. معاون اداری و مالی دادگستری استان ایلام ادامه داد: در حال حاضر کشف جرم، حفظ آثار و صحنه جرم، دستگیری متهمین به عنوان بخشی از وظایف نیروی انتظامی است در حالی که در حوزه‌های دیگر از قبیل امنیت، راه و غیره بر حسب وظیفه باید با بسیاری از دستگاه‌ها همچون استانداری‌ها و وزارت خانه‌ها در ارتباط بوده و پاسخگو باشد و مجموعه این عوامل سبب گردیده توقعات دستگاه قضایی در غیاب پلیس قضایی آنگونه که مورد انتظار است برآورده نشود. شیرزادی در خصوص سابقه تشکیل پلیس قضایی خاطر نشان کرد: در ابتدای انقلاب یعنی تیرماه سال ۵۹ با تلاش شهید بهشتی لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی در شورای انقلاب تصویب و پس از تصویب اصلاحیه آن در مجلس شورای اسلامی، پلیس قضایی عملا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ تشکیل و وظایفی از قبیل ابلاغ اخطاریه‌ها و سایر اوراق قضایی، تعقیب و جلب متهمین و تحویل به مراجع قضایی، اجرای احکام کیفری و مدنی و حفظ سوابق محکومین برعهده این نهاد گذاشته شد. وی ادامه داد: با تصویب قانون ادغام در سال ۶۹ وزارت کشور مکلف شد سازمانی با عنوان نیروی انتظامی متشکل از شهربانی، کمیته، ژاندارمری و نیروی مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضاییه و وزارت خانه و سازمان‌های مختلف فعالیت می‌کردند ایجاد کند و با این قانون، نهاد نوبنیاد پلیس قضایی منحل و از آن زمان تاکنون وظایف مربوط به ضابطین عمدتاً ازسوی نیروی انتظامی انجام می‌گیرد. شیرزادی با اشاره به پیچیدگی جرایم و لزوم تخصصی بودن امر تعقیب گفت: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متهمان و احتراز از اطاله دادرسی و همچنین تسریع در اجرای عدالت ضروری است نمایندگان مجلس شورای اسلامی که موضوعات پیش گفته بخشی از دغدغه‌های آنان است در طرح و تصویب لایحه ایجاد و تشکیل پلیس قانونی بصورت ویژه مساعدت کنند.

منبع خبر : دادگستری ایلام

سعید آبسالان

دادگستری ایلام

دادگستری ایلام

سعید آبسالان

داراب خانی

جعفر داراب خانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام در گفتگو با روابط عمومی دادگستری استان ایلام گفت : در اصل 156 قانون اساسی وظائف و ماموریتهای قوه قضائیه مشخص گردیده است به استناد اصل یادشده قوه قضائیه ، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده دار 5 طبقه احصاء شده است تظلم خواهی ، گسترش عدل ، آزادیهای مشروع ، کشف جرم، تعقیب ومجازات مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم ، از مهمترین وظایف این دستگاه است در اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح متناسب قضایی نیز از وظایف این دستگاه ذکر شده است. داراب خانی افزود: همچنان که در اصل 156 ذکر شده، پیشگیری، کشف ،تعقیب ، تحقیق ، صدور آراء متناسب و اجرای احکام از وظایف این دستگاه مستقل است طبیعتاً برای این اقدامات نیروی متخصص و امکانات کافی نیاز است تا یکی از مهمترین امورات جامعه که امنیت است توسط این دستگاه با همکاری سایر نهادها برآورده گردد. کشف جرم ، تعقیب ، تحقیق ، ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی امری فنی و پیچیده است ، انجام همه این امور راساً توسط قضات امری محال و غیرممکن است. داراب خانی با اشاره به اینکه در گذشته دو اتفاق ناگوار برای عدم تحقق برخی از سیاست-ها اتفاق افتاد گفت : حذف دادسرا و پلیس قضایی باعث خدشه دارشدن روند تحقیقات در پروندها گردید که خوشبختانه با تدبیر مسئولان، دادسراها احیاء شد و با حضور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی لاریجانی تاکید بر احیاء پلیس قضایی برای تخصصی شدن امورات شد،که متاسفانه لایحه تنظیمی از سوی معظم له در خصوص پلیس قضایی در دولت قبل بایگانی شد. داراب خانی با اشاره به فنی و تخصصی بودن اقدامات تعقیب، تحقیق و اجرای تصمیمات قضایی افزود، جمع آوری ادله، بازجویی از طرفین پرونده، اخذنظر کارشناس و مطلعین، جمع آوری اطلاعات اهالی محل حاضر و ناظر بر ارتکاب جرائم، جلب افراد، تفتیش اماکن، تنظیم صورت جلسات و نحوه تحقق که مؤثر در اتخاذ تصمیم قضایی باشد، بیانگر نقش و اهمیت حضور پلیس تخصصی با داشتن تحصیلات و آگاهی های حقوقی و قضایی و فنی است همچنین شرائط انتخاب اعضای پلیس قضایی و نظارت عالیه دستگاه قضایی و خروج آنان از انجام سایر اقدامات انتظامی و امنیتی ایجادگر فضای مناسب برای اقدامات تخصصی و فنی توسط پلیس قضایی برای اتخاذ تصمیمات عادلانه توسط قضات است. داراب خانی سپس گفت: کثرت پرونده ها، وقوع جرائم نوظهور، مأموریت های متنوع نیروی انتظامی و جابجایی محل خدمت نیروهای انتظامی براساس تصمیمات مدیریتی،ضرورت بیش از بیش¬تشکیل پلیس قضایی را هویدا کند. داراب خانی گفت: ضابطین بخشی از عدالت کیفری هستند که با پرونده های اتهامی درگیرند. با تشکیل پلیس قضایی یکی از مأموریت¬های پر حجم که بر عهده نیروی انتظامی است به پلیس قضایی محول و پلیس های اداری و تأمینی نیروی انتظامی فرصت خدمات بیشتری برای خدمات رسانی به مردم و پیشگیری از جرائم پیدا می کنند وی افزود: از آنجائیکه تحقیقات از وظائف ذاتی قضات است، بنابراین پلیس آموزش دیده و تخصصی بهترین نائب برای انجام این امر مهم است. از طرف دیگر این حق مسلم قوه قضائیه است که برای تحقق سیاست های پیش بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی از نیروهای ماهر و تحت آموزش و نظارت خوش بهره مند باشد داراب خانی افزود قطعاً تصویب این لایحه با مساعدت نمایندگان محترم که اخیراً از سوی سیاست محترم قوه قضائیه به مجلس ارسال گردیده، گامی در جهت خدمات مطلوب تر قضایی به مردم و زمینه بهتر وصحیح اجرا شدن قانون است با تشکیل این پلیس مدیریت پروندها درون سازمانی می شوند.تشکیل این پلیس تخصصی اقدامی اساسی در جهت هماهنگی بیشتر با روح حقوق بشر و حقوق بین الملل کیفری است چرا که با حضور افراد مجرب،آموزش دید،که اختصاصاً در مقام ضابط دستورات قضایی را اجرائی نمایند و با نظارت و آموزش مقامات قضائی، ایجادگر تامین بیشتر حقوق اصحاب پرونده بوده و ازاطاله در رسیدگی جلوگیری می نماید. داراب خانی گفت: اثر بخشی عدالت زمانی نمود بیشتری پیدا می کند که سریع و دقیق باشد قطعاً با حضور پلیس قضایی این مهم محقق شود ایشان با اشاره به اینکه سابقاً و در سال 1386 لایحه در این خصوص به مجلس ارسال اما متاسفانه نمایندگان محترم با این استدلال که تشکیل این پلیس تضاد و تبانی با ماده129 دارد آن را رد نمودند گفت خوشبختانه در ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه به قوه قضائیه تکلیف شده تا لایحه راجع به احیای این نهاد را تهیه و تدوین و از طریق دولت به مجلس ارسال کند. معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام در ادامه بیان داشت: خوشبختانه با تدبیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با افزایش اختیارات ریاست محترم قوه قضائیه پیش بینی شده که چنانچه در یک فرایند زمانی خاص دولت راجع به لوایح قضایی ارسالی از سوی قوه قضائیه تعیین تکلیف نکند ریاست محترم قوه قضاییه راساً لایحه را برای تصویب مجلس تقدیم کند که احتمالاً این لایحه اخیر که ارسال گردید با استفاده از اختیار یاد شده باشد . دارابخانی در پایان با اشاره به اینکه پلیس، نیروهای نظامی و انتظامی عامل نظم و امنیت جامعه هستند،گفت ماموریت این پلیس قاعدتاً به بعد از اتفاق جرم است که در فرایند رسیدگی یاری گر همکاران قضایی خواهد و قطعاً خیر و منفعت آن به اعضای جامعه بر می گردد و از طرفی دیگر با برداشتن این خدمت سنگین از دوش نیروی انتظامی و محول نمودن آن به پلیس قضایی،نیروی انتظامی با برنامه ریزی ومداقه بیشتر فرصت اقدامات سازنده تری در سایر زمینه ها برایش فراهم میشود. 

منبع خبر : دادگستری ایلام

سعید آبسالان

خوب به عکس زیر نگاه کنید و به نقطه وسط دایره خط کشی شده توجه کنید

سعید آبسالان

دوباره به این نقطه نگاه کنید. همین جاست. خانه اینجاست. ما اینجاییم.
تمام کسانی که دوستشان دارید٬ تمام کسانی که می شناسید٬
تمام کسانی که تابحال چیزی در موردشان شنیده اید٬ تمام کسانی که وجود داشته اند٬
زندگی شان را در اینجا سپری کرده اند.
برآیند تمام خوشی ها و رنج های ما در همین نقطه جمع شده است..
هزاران مذهب٬ ایدئولوژی و دکترین اقتصادی که آفرینندگانشان از صحت آنها کاملا مطمئن بوده اند٬
تمامی شکارچیان و صیادان٬ تمامی قهرمانان و بزدلان٬
تمامی آفرینندگان و ویران کنندگان تمدن٬ تمامی پادشاهان و رعایا٬
تمامی زوج های جوان عاشق٬ تمامی پدران و مادران٬ کودکان امیدوار٬
مخترعان و مکتشفان٬ تمامی معلمان اخلاق٬ تمامی سیاستمداران فاسد٬
تمامی «ابرستاره ها»٬ تمامی رهبران کبیر٬ تمامی قدیسان و گناهکاران در تاریخِ گونه ما٬ آنجا زیسته اند٬
در این ذره غبار که در فضای بیکران در مقابل اشعه خورشید شناور است.
زمین ذره ای خرد در مقابل عظمت جهان است.
به رودهای خون که توسط امپراطوران و ژنرال ها بر زمین جاری شده٬ البته با عظمت و فاتحانه٬ بیاندیشید.
این خونریزان٬ اربابان لحظاتی از قسمت کوچکی از این نقطه بوده اند.
به بی رحمی های بی پایانی که ساکنان گوشه ای از این نقطه٬ توسط ساکنان گوشه دیگر (که از این فاصله نمیتوان آنها را از هم بازشناخت) متحمل شده اند بیاندیشید٬
چقدر اینان به کشتن یکدیگر مشتاقند٬ چقدر با حرارت از یکدیگر متنفرند.
تمامی شکوه و جلال ما٬ تمامی حس خود مهم بینی بی پایان ما٬ توهم اینکه ما دارای موقعیتی ممتاز در پهنه گیتی هستیم٬ به واسطه این عکس به چالش کشیده می شود.
سیاره ما لکه ای گم شده در تاریکی کهکشانهاست.
زمین تنها جای شناخته شده است که قابلیت زیست دارد.
هیچ جایی نیست٬ حداقل در آینده نزدیک که گونه بشر بتواند به آنجا مهاجرت کند. مشاهدات٬ بله٬ استقرار٬ هنوز نه.
خوشتان بیاید یا نه٬ زمین تنها جایی است که می توانیم روی پای مان بایستیم.
گفته شده که فضانوردی تجربه ای است شخصیت ساز که فرد را فروتن می سازد.
شاید هیچ تصویری بهتر از این٬ غرور ابلهانه و نابخردانه نوع بشر را در دنیای کوچکش به نمایش نگذارد. برای من٬ این تصویر تاکیدی است بر مسئولیت ما در جهت برخورد مهربانانه تر  با یکدیگر٬ و سعی در گرامی داشتن و حفظ کردن این نقطه آبی کمرنگ٬ تنها خانه ای که تاکنون شناخته ایم.

بله اینجا کره زمین است !!!!

سعید آبسالان